ROZŠÍŘENÍ ZKOUŠEK

Podařilo se nám prosadit se úspěšně v oblasti provádění průkazních zkoušek podle novelizovaného předpisu ŘSD TKP 19B. Jsme jednou ze 3 schválených zkušeben pro provádění těchto průkazních zkoušek.

Intenzivně jednáme se ZSSK (Železnice slovenské republiky) o uznání zkušebny pro provádění zkoušek nátěrových systémů používaných na kolejových vozidlech na Slovensku. 

Dalším naším úspěchem je realizace zkoušek pro DB. Naše zkoušky byly ze strany DB již opakovaně akceptovány a v současné době probíhají další série testů...


Pro příští rok připravujeme kromě změn v laboratoři také novelizaci Technických dodacích a přejímacích podmínek (TDPP), podle kterých se v současné době provádějí zkoušky nátěrových hmot a nátěrových systémů na kolejových vozidlech v majetku ČD a ČD Cargo. Předpis se částečně používá i pro zkoušky NH a NS na kolejová vozidla slovenských železnic. V návaznosti na to dojde i k přepracování předpisu ČD V98/25, podle kterého se řídí provádění nátěrů, schvalování nátěrových postupů apod.

JS Technology s.r.o.