TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

Zkušebna povrchových úprav (resp. akreditovaná zkušební laboratoř) se zabývá především testováním nátěrových hmot, nátěrových systémů, organických i anorganických povlaků, chemických čistících prostředků a samolepících fólií pro technické značení v akreditované zkušební laboratoři. První oblastí historicky převzatou (akreditace z 90. let minulého století) jsou služby pro sektor železniční dopravy, především pak povrchové úpravy kolejových vozidel. Druhou hlavní oblastí je testování nátěrových systémů pro silniční a železniční mosty. Obecně však jsou tyto služby poskytovány pro stavbu a údržbu jakýchkoliv především ocelových konstrukcí, ale i jiných výrobků (např. testy chemické a korozní odolnosti dílů automotive - světlomety, apod.). 
 
Korozní testy umíme nabídnout díky 1000l korozní komoře v širokém rozsahu rozměrů. Největším testovaným výrobkem byl svařenec konzole sedaček (cca 1500mm délky) a naopak nejmenším testovaným výrobkem byly pozlacené kontakty čidla airbagů (průměr cca 1mm, délka cca 12mm).

Zkoušky dle TKP 19B (ŘSD) nebo TKP 25B (SŽ) můžeme provádět současně pro 12 nátěrových systémů.

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK

SEZNAM NEAKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK

Vydávání výroku o shodě, stanoviska a interpretace - Směrnice SZL10
  Se zásadami uvedenými v této směrnici je - je-li to relevantní - povinen vedoucí ZL zákazníka seznámit.

JS Technology s.r.o.