ZKUŠEBNA POVRCHOVÝCH ÚPRAV akreditovaná ZL

Zkušebna povrchových úprav se zabývá především testováním nátěrových hmot, nátěrových systémů, organických i anorganických povlaků, chemických čistících prostředků a samolepících fólií pro technické značení v akreditované zkušební laboratoři. Těžištěm činnosti jsou služby pro sektor železniční dopravy, především pak povrchové úpravy kolejových vozidel. Obecně však jsou tyto služby poskytovány pro stavbu a údržbu jakýchkoliv především ocelových konstrukcí, ale i jiných výrobků (např. testy chemické a korozní odolnosti dílů aut - světlomety, apod.). Rozsah zkoušek byl významně rozšířen pro testování nátěrových systémů pro silniční a železniční mosty.

Vydávání výroku o shodě, stanoviska a interpretace - Směrnice SZL10
  Se zásadami uvedenými v této směrnici je - je-li to relevantní - povinen vedoucí ZL zákazníka seznámit.

AKTUALITY

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK

SEZNAM NEAKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK

NABÍDKA SLUŽEB - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

AKREDITACE
Osvědčení o akreditaci

JS Technology s.r.o.