O NÁS

 Podzim roku 2010 se stal pro firmu zlomovým. Orientace na povrchové úpravy byla završena převzetím Zkušebny povrchových úprav  a akreditované zkušební laboratoře č. 1125 v Nymburce. Dřívější provozovatelé ČD a Výzkumný ústav železniční předurčili orientaci Zkušebny především na problematiku železnice. Naší firmě se povedlo udržet vysoký kredit Zkušebny a rozšířit okruh zákazníků i mimo tento resort. Podařilo se i významným způsobem zainvestovat do vybavení zkušební laboratoře (nejvýznamější je nákup korozní komory SKB 1000 A-TR z produkce firmy Liebisch, která umožňuje plně automatické provádění zkoušek korozní odolnosti nátěrů nebo jakýchkoliv jiných výrobků v solné mlze, kondenzací a různými cyklickými zkouškami a následně i nákup QUV testeru pro zkoušky zrychleného stárnutí. Významným způsobem se také rozšířila oblast odborného posuzování realizovaných povrchových úprav a technická pomoc při návrhu nátěrových systémů i vlastních realizačních postupů.

I nadále chceme patřit především mezi špičkové zkušební laboratoře, rozšiřovat svoje vybavení a tím i rozsah nabízených služeb. 

Firma i nadále spolupracuje s významnými dodavateli technologií pro výrobu ocelových konstrukcí a rozšiřuje tak svůj servis na celý tento segment. Samostatnou záležitostí zůstává vývoj a výroba zařízení pro filtraci vzduchu i dalších médií.

Pevně věříme, že budete i nadále našimi spokojenými partnery nebo že právě Vy rozšíříte řady našich dlouhodobě spokojených zákazníků.


Ing. Jiří Šimíček

jednatel společnosti

JS Technology s.r.o.