SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK

Předmět zkoušek: Nátěrové hmoty, nátěrové systémy, povlaky, kovy a jejich slitiny, samolepící fólie, čistící prostředky

1. Stanovení odolnosti materiálů vlhkým atmosférám s obsahem SO2

      ČSN 03 8131, ČSN EN ISO 3231, ČSN ISO 6988

2. Stanovení odolnosti v solné mlze

     ČSN EN ISO 9227

3. Stanovení odolnosti proti vlhkosti

     ČSN EN ISO 6270-1, 6270-2

4. Stanovení odolnosti proti UV záření

     ČSN EN ISO 16474-3

5. Stanovení odolnosti proti kapalinám

    ČSN EN ISO 2812-1, 2812-2

6. Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách

     ČSN EN ISO 11997-1

     ČSN EN ISO 11997-2

     ČSN EN ISO 9227

     ČSN EN ISO 6270-1

     ČSN EN ISO 6270-2

     ČSN 03 8131

     ČSN 67 3098

     EN 13261, Příloha E

    ČSN EN ISO 2812-1

    ČSN EN ISO 2812-2

    ČSN EN ISO 12944-9

    ČSN EN ISO 16474-3

    TKP 19B – ŘSD, pouze průkazní zkoušky

    TKP 25B - SŽDC

7. Stanovení odolnosti proti střídání teplot

     ČSN 67 3098

8. Stanovení stupně poškození povlaku

·        Stanovení defektů a změn  - ČSN EN ISO 4628-1

·        Stanovení stupně puchýřkování  - ČSN EN ISO 4628-2

·        Stanovení stupně rezavění - ČSN EN ISO 4628-3

·        Stanovení stupně výskytu trhlinek - ČSN EN ISO 4628-4

·        Stanovení stupně odlupování - ČSN EN ISO 4628-5

·        Stanovení stupně křídování - ČSN EN ISO 4628-6

·        Stanovení stupně delaminace a koroze v okolí řezu - ČSN EN ISO 4628-8

·        Provedení řezů pro korozní zkoušky - ČSN EN ISO 17872 

9. Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kov. pigmentů při úhlu 60°

    ČSN EN ISO 2813

10. Stanovení tloušťky vrstvy

    ČSN ISO 19840, ČSN EN ISO 2808, metoda č. 4B kap.5.2.4.1.2, 6B, 7C a 7D

11. Stanovení přilnavosti  (Mřížková zkouška)

     ČSN ISO 2409

12. Stanovení odtrhové pevnosti včetně charakteru porušení

     ČSN EN ISO 4624

13. Ohybová zkouška na kónickém trnu

     ČSN EN ISO 6860  

14. Ohybová zkouška na válcovém trnu

     ČSN EN ISO 1519

15. Stanovení odolnosti hloubením v Erichsenově přístroji

      ČSN EN ISO 1520

16. Buchholzova vrypová zkouška

      ČSN EN ISO 2815

17. Stanovení netěkavých podílů gravimetricky

      ČSN EN ISO 3251

18. Stanovení hustoty pyknometrickou metodou

      ČSN EN ISO 2811-1

19. Stanovení zasychání - Modifikovaná Bandowova - Wolffova metoda

      ČSN EN ISO 9117-5

20. Stanovení chemické odolnosti

      UIC 842-2


 


Flexibilní rozsah akreditace pro zkoušky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 20


 

Legenda, použité zkratky názvů organizací:*  - interní postup

ÚVAR ŽO - Ústav pro vývoj aracionalizaci v železničním opravárenství

UIC - Union Internationale des Chemins de Fer

TÚP - Technická ústředna provozu ČD

ÖBB - Österrechische Bundesbahnen

JS Technology s.r.o.