SEZNAM NEAKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK

 Neakreditované zkoušky

A    Zkouška hloubení

         ČSN EN ISO 1520- 67 3108:2007     Zkouška hloubení

B   Stanovení jemnosti tření

        ČSN EN ISO 1524 - 67 3017:2002     Nátěrové hmoty a tiskové barvy -Stanovení jemnosti tření

C  Stanovení odolnosti proti vlhkosti  

       ČSN EN ISO 6270-1- 67 3108:2002    Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti -Část 1: Kontinuální kondenzace

JS Technology s.r.o.