Vydávání výroku o shodě, stanoviska a interpretace - Směrnice SZL10

 Se zásadami uvedenými v této směrnici je - je-li to relevantní - povinen vedoucí ZL zákazníka seznámit.
JS Technology s.r.o.